Wskaźnik OEE z tematu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z punktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mierzenie efektywności wykorzystania maszyn jest w własnych realiach standardem? W jaki styl zdaje się do tej spraw w własnych fabrykach?

O ile z potrzeby mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę jeszcze wyższa liczba zarządzających produkcją, o tyle że jest określić realizowania w niniejszym dziale mianem standardu. Z części wielkiego doświadczenia wdrożeniowego polskiej firmy mogę zauważyć, że posiadamy raczej do postępowania ze standardami wewnętrznymi, charakterystycznymi dla każdej z firm, niż realnym, ustandaryzowanym podejściem w skali kraju. W jakiejkolwiek ze współpracujących z nami firm goście są w stopniu przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich między dwoma niepowiązanymi biurami jest duże, ze względu na stosowanie z osobnych algorytmów liczenia OEE. Uważa toż na mieszkanie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w zadaniach na pracę poprawy efektywności pracy przy jednoczesnej ignorancji (świadomej lub nie) w zasięgu metodologii powiązanej z obowiązującym jego liczeniem. Jest dalej sporo do zrobienia w niniejszym dziale, i samym z wyników wsparcia firmy DSR jest dokładnie zachęcanie do używania odpowiednich europejskich i międzynarodowych norm takich jak ISO 22400.

Co wyróżnia nam wiedza powstająca ze wskaźników OEE z punktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to istotny wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w obecnych okresach jest on odpowiednio skorelowany z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu znakowi możemy wykonywać działania doskonalące produkcję, łącząc się na placach o najmniejszym wskaźniku. Dużym problemem, oddziałującym na informację pochodzącą z interpretacji OEE, jest twórz przeliczania tego znaku. Powszechnie otrzymany w Polsce, uproszczony sposób jego mienia, polegający na żądaniu stosunku czasu pracy dobrych jakościowo artykułów do prostego czasu pracy maszyny pozwoli na rzeczenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada choć na fundamentalne pytanie: co jest źródłem odchyleń i na czym chodzi się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii pozwoli na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z innego poziomu zarządczego może robić bardzo różnie. Z punktu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, któremu dano do przeprowadzenia konkretną partię materiału i wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w miejscowościach 100%. Ponieważ jednak maszyna ma nadzieja praktyki w znaku ciągłym a nie była obarczona w innej części dzienie jej wskaźnik dla planującego produkcję ma tylko 33% (w uproszczeniu). Tak to zagregowane informacje z pracy związane z urządzeniami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) pozwalają na wykorzystanie holistycznego podejścia do podejmowania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej są rezerwy do osiągania wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest uzależniona z trzech innych powierzchni również wtedy dokładnie w ich definicji należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
I – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Ważnym ze objawów jest dostępność maszyn. Ilość ta oznacza czas, w jakim możemy maszynę wykorzystać. Podawana jest jak stosunek planowanego czasu produkcji oraz rzeczywistości. Dostępność obniżana jest przez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w momencie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, liczenie na materiał, różnica między zaplanowanym czasem przezbrojenia a prawdziwą jego realizacją itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Rzeczywisty czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Planowany czas pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność odbierana jak wykorzystanie maszyny. Istnieje wówczas po prostu stosunek czasu, w jakim maszyna była wygodna do momentu, w jakim rzeczywiście pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – miany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Rzeczywisty czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest jakość wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych zgodnych z prawami jakościowymi do całych wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do podejmowania wskaźnika OEE należy podjąć od wyznaczenia tych trzech cen i wnikliwej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać z miejsca, jakie w danym biurze dysponuje największy dochód na zmianę wskaźnika. Rezerw, jakie można zastosować aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w klasie produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i ilość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii maszyn i przyszłych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności jak i zastosowania zależna jest z stosunku zaplanowanego czasu do momentu rzeczywistego). Należy zwrócić uwagę na fakt, że błędne planowanie, także pamięta szacunek na siłę wskaźnika OEE

W jaki styl trendy połączone z Przemysłem 4.0 i IoT wchodzą na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie rezygnuje wątpliwości, że powszechne stosowanie metody informatycznych w przemyśle, występujące u podstaw Przemysłu 4.0, a w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność tworzenia tego znaku. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej zawodnego „elementu” każdego systemu produkcyjnego i informatycznego – stanowi jedno w sobie znaczącą poprawę marek w procesie wyznaczania wskaźnika OEE. Wymienianie się maszyn eliminuje błędy, pozwoli na kontrolowanie i korzystanie zaangażowań w sezonie rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z planami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) i wykorzystaniem obszaru Big Data do opracowywania zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z zachowaniem odpowiednich maszyn. To rola najbliższej przyszłości i firma DSR pracuje ponad tym aktywnie w celu Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments